Kuna isiklike asjade, kontoris olevate kaustade, masinate,
seadmete jms. juurde ei taheta lasta teisi inimesi ja
 pakkida püütakse ikka ise, siis aitame Teil kolida sellest hetkest, kui kõik on pakitud ja äraviimiseks valmis.
Pakume erinevaid pakkekaste jm. mahuteid, samuti pakkematerjale.
...